(+31)85 049 11 82
 • Ingenieursbureau
 • Trappen
 • Balustrades
 • Glasconstructies

Glasparel slingerproef

De glasparel- of zandzakslingerproef is bedoeld om de doorvalveiligheid te testen van een vloerrandafscheidingsconstructie. Wij verzorgen de proef compleet met proefopstelling op locatie, rapportage, film en foto’s.

Wetgeving Nederland

In Nederland geeft het bouwbesluit de wettelijke kaders aan waaraan een bouwwerk moet voldoen. Zodra het gevaar bestaat om van een vloerrand af te vallen en waarbij meer dan 1 meter valhoogte bestaat, is volgens het bouwbesluit een vloerafscheidingsconstructie verplicht.

In het bouwbesluit staan de afmetingen waaraan een vloerafscheidingsconstructie moet voldoen en wordt voor het aantonen van de veiligheid naar de Eurocode NEN-EN-1990 verwezen.

Volgens de nationale bijlage van Nederland geldt dat aangetoond moet worden:

 1. Uiterste grenstoestand van de fundamentele combinaties (= statische berekening)
 2. Bijzondere of buitengewone belastingcombinaties
  – Analytisch (de opgegeven berekening leidt tot zeer conservatieve resultaten!)
  – Experimenteel (glasparelslingerproef)

Volgens het bouwbesluit zijn 1 + 2 beide aangewezen om gezamenlijk de veiligheid te waarborgen.
Met de glasparelslingerproef wordt alleen punt 2b aangetoond, dit is de doorvalveiligheid.


Uitvoering glasparel slingerproef:

De impact dient plaats te vinden op de te verwachten zwakste plek van de vloerafscheiding constructie. Door de valhoogte van de zak van 50 kg wordt potentiele energie opgewekt en dat moet door het materiaal als kinetische energie worden opgenomen. De te verwachten zwakste plek is daar waar de minste vervorming kan optreden. Per situatie moet worden bekeken waar de te verwachten zwakste plek is voor de impact. Indien er bijvoorbeeld onvoldoende ruimte is kan er met de slingerhoogte of het gewicht van de zak worden gevarieerd.


Glasparel slingerproef in beeld

Wij leggen de glasparel slingerproef vast en documenteren dit op youtube. Hiervoor hebben we een eigen Youtube kanaal om de video’s te bekijken. De laatste slingerproeven zijn hier te bekijken.

Afkeurcriteria:

Vallen of uitglijden mag er niet toe leiden dat desbetreffende persoon verwondingen oploopt anders dan schaafwonden en blauwe plekken. De constructie is in staat om de stootbelasting te weerstaan indien:

 • Het stootlichaam niet door de afscheiding heen gaat.
 • De onderlinge samenhang van de constructie behouden is gebleven.
 • Er mogen geen delen loskomen die groter zijn dan 100 mm² ( !!! = 1 cm x 1 cm)
 • Bij breuk mogen geen openingen ontstaan groter dan waar een bal van 100 mm doorheen kan.
 • Er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan die letsel kunnen veroorzaken.
 • De bevestiging / verankering moet geheel in tact blijven.